Country : Latvia
Summary : Production of Educational Films, Educational Films and Videos on Various Public Health Promotion Topics
TPD Ref No : 40800988
Document Ref. No. : VM 2020/02/ESF IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūruJāNēJa jā:Paziņojuma reģ
Financier : Self Financed
Purchaser : View
Tender Details : View
Deadline : 10 Mar 2020
Documents : Download